niedziela, 15 marca 2009

Obrzędowość zastępu cz. 1

Autorka: phm. Anna Homa

Rozejrzyjcie się dookoła. Każda społeczność ma swoje rytuały i tradycje, które ją łączą i spajają. Mają je plemiona, grupy etniczne, narody, mają organizacje i kluby sportowe, mają nawet subkultury młodzieżowe. Również w harcerstwie każda drużyna posiada swoje zwyczaje, barwy i znaki – obrzędowość, która wyróżnia ją spośród innych jednostek organizacji, jednoczy. Także zastęp, będący częścią drużyny, musi mieć swoje własne obrzędy i symbole. Do obrzędowości należą zarówno elementy, które posiadają prawie wszystkie zastępy w harcerstwie (nazwa i jej uzasadnienie, proporzec, kolor, piosenka i godło) oraz takie, które wyróżniają ten właśnie zastęp. To mogą być kolejność śpiewanych piosenek, używanie specjalnych symboli, takich jak świeczka zastępu czy skrzynia skarbów (pamiątek z wyjazdów), specjalne miejsce spotkań czy szyfr, sposób przyjęcia do zastępu. Obrzędowość zastępu powinna być mocno związana z obrzędowością drużyny, stanowić jej część i uzupełniać. Moja macierzysta drużyna – V BDH-ek „Bukowina” - jest związaną z przyrodą. Jej nazwa i zwyczaje drużyny wywodzą się z tematyki leśnej. Dlatego nazwa każdy zastęp także jest związana z lasem. Istniały więc w Piątce Borówki, Listki, Kora oraz Korniki. Dzisiaj działają Rosa oraz Mgła. W drużynach, które mają np. patronów wśród harcerskich bohaterów II wojny światowej, zastępy także mają nazwy i zwyczaje nawiązujące do historii harcerstwa. Ważne jest, żeby zwyczaje poszczególnych części stanowiły jedną, spójną całość. Obyczaje muszą być tajemnicze i ciekawe, powodować, że każda z harcerek poczuje się częścią zastępu, stanie się za niego odpowiedzialna. Bardzo ważne jest, żeby obrzędowość zastępu była mądra, tzn. przekazująca wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Dobrze jest, jeśli harcerka zakładająca zastęp posiada gotowy „pakiet startowy” zawierający najważniejsze zwyczaje, należy jednak pilnować, aby obrzędowość nie przestawała żyć, żeby ciągle powstawały nowe tradycje, tworzone wspólnie przez wszystkie harcerki. Ponieważ warto jest poznawać tradycje innych zastępów, zamieszczajmy na naszym blogu opisy różnych zastępów (istniejących i nieistniejących) naszego hufca.
Zachęcam do dzielenia się własnymi pomysłami, a być może któraś z przyszłych lub obecnych zastępowych znajdzie tu inspiracje.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz